Exact Online consolidatie van budgetten

Als uitbreiding op de standaard consolidatiemogelijkheden van Invantive Control en de Exact Online consolidatie voor grootboekrekeningen, is het vanaf release 20.2.160 ook mogelijk om de budgetten nog eenvoudiger te consolideren.

Tot versie 20.2.160 was en is het mogelijk om toegekende budgetten op te vragen voor twee bedrijven met een formule zoals:

=I_EOL_BGT_PDE_LINE_AMOUNT(123456;“PROG2018”;2018;3;4000) + =I_EOL_BGT_PDE_LINE_AMOUNT(34567;“PROG2018”;2018;3;4000)

Het was en is ook mogelijk om totale budgetten op te vragen per classificatie en een reeks van periodes, waardoor de hele reeks van budgetformules wordt:

  • I_EOL_BGT_PDE_LINE_AMOUNT: gebudgetteerd bedrag voor een grootboekrekening in een periode in een bedrijf,
  • I_EOL_BGT_PDE_LINE_AMOUNT_CLASSIFICATION: idem, maar dan voor alle grootboekrekeningen in een classificatie,
  • I_EOL_BGT_PDER_LINE_AMOUNT: gebudgetteerd bedrag voor een grootboekrekening in een aangesloten periodereeks in een bedrijf,
  • I_EOL_BGT_PDER_LINE_AMOUNT_CLASSIFICATION: idem, maar dan voor alle grootboekrekeningen in een classificatie.

Vanaf versie 20.2.160 is het ook mogelijk om te werken met reeksen grootboekrekeningen voor I_EOL_BGT_PDE_LINE_AMOUNT en I_EOL_BGT_PDER_LINE_AMOUNT.

De mogelijke variaties zijn gelijk aan de reeksen grootboekrekeningen voor realisatiecijfers:

  • 8000: specifiek grootboeknummer
  • 8000,4000,8015: lijst van grootboekrekeningen
  • 8000-8015: aaneengesloten reeks van grootboekrekeningen
  • 8*10: alle grootboekrekeningen die beginnen met een ‘8’ en eindigen op ‘10’.
  • ?8?34: alle grootboekrekeningen die beginnen met een willekeurige letter, daarna een ‘8’, daarna een willekeurige letter en daarna ‘34’.

Ook combinaties zijn mogelijk:

  • 8000,4*, 5000-5010,*??34: grootboekrekening 8000, alle rekeningen die beginnen met een 4, alle rekeningen tussen 5000 en 5010, en alle grootboekrekeningen met tenminste vier posities, eindigend op ‘34’.